آزادسازی سواحل در شهرها آغاز شده است

احمد وحیدی در روز اول سفر دو روزه خود به خوزستان امروز، ۱۸بهمن ماه در جمع خبرنگاران در محل تصفیه‌خانه فاضلاب شادگان اظهار کرد: امروز بازدیدی از دایک مرزی هویزه و همچنین پایانه مرزی چذابه و روند حمل و نقل کالا از این مرز انجام شد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: اقداماتی باید در خصوص دایک مرزی در هویزه انجام شود که تصمیم‌گیری در این زمینه انجام ‌شده و باید این تصمیمات را عملیاتی کرد.

وزیر کشور با اشاره به افتتاح تصفیه‌خانه فاضلاب شادگان تصریح کرد: افتتاح این طرح یک کار بسیار ارزشمند برای مردم شادگان است و امیدواریم مردم بتوانند از مزایای این طرح استفاده کنند و همچنین از پساب آن در شهر استفاده شود.

وحیدی در خصوص دستور رئیس جمهور برای آزادسازی سواحل شهرها در کشور گفت: آزادسازی سواحل در شهرها آغاز شده است. آزادسازی سواحل دریای خزر در شمال کشور و همچنین در سواحل جنوبی کشور آغاز شده است و به سرعت در حال انجام است.

آزادسازی سواحل در شهرها آغاز شده است