حذف موانع ورود آب در مسیرهای منتهی به تالاب هامون

خبرگزاری ایسنا

داودمیرشکار در گفت وگو با ایسنا افزود: طبق پیگیری های این اداره کل،  با هماهنگی وزارت دفاع و وزارت نیرو موانع ورود آب در مسیرهای منتهی به تالاب هامون حذف شده است.

داودمیرشکار سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان ادامه داد: پس از بازدیدهای میدانی و بررسی های کارشناسی از مناطق و مسیرهای ورودآب به مجموعه تالابهای بین المللی هامون و پیگیری های فراسازمانی و فرابخشیِ فشرده و پس از هماهنگی های صورت گرفته با استاندار سیستان و بلوچستان که همزمان با روز جهانی تالابها در حوزه تالاب هامون شروع شد، ورودی های آب به هامون سابوری اصلاح و موانع ورود آب در این مسیر برچیده شده است.

حذف موانع ورود آب در مسیرهای منتهی به تالاب هامون

حذف موانع ورود آب در مسیرهای منتهی به تالاب هامون

حذف موانع ورود آب در مسیرهای منتهی به تالاب هامون