روابط عمومی ها اخبار را به موقع و درست اطلاع رسانی کنند

خبرگزاری ایسنا

اسماعیل زارعی کوشا امروز یکشنبه 25 اردیبهشت در مجمع عمومی شورای هماهنگی استان کردستان با بیان اینکه استان کردستان در حال و هوای سالگرد سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری است، اظهار کرد: سفر مقام معظم رهبری به دیار کردستان باعث تحول و توسعه شد.

وی با اشاره به اینکه سفر مقام معظم رهبری به کردستان حرکت آفرین بود، گفت: این سفر مقام باعث تغییر نگاه به کردستان باعنوان یک استان فرهنگی و غنی شد.
زارعی کوشا گفت: روابط عمومی ها در جریان سازی می‌توانند نقش اساسی ایفا کنند چون جایگاه این حوزه در یک سیستم بسیار بالا است.
استاندار کردستان در جمع روابط عمومی های استان ضمن اشاره به اینکه اطلاع رسانی در سازمان ها وظیفه روابط عمومی ها است، بیان کرد: روابط عمومی یک علم است و افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند باید بتوانند در برنامه ریزی و سیاستگذاری سیستم خود نقش بسزایی داشته باشند.
وی گفت: روابط عمومی‌ها به عنوان یک شبکه منسجم اطلاع رسانی می‌تواند در جریان ساز بودن بسیار موثر باشد.
وی در ادامه گفت: امروز در دنیا مهمترین رسالت ها برای شناخت یک مجموعه بر عهده روابط عمومی ها قرار دارد و بر همین اساس روابط عمومی ها باید درک صحیحی از این حوزه داشته باشند و همراه با دانش روز جلو بروند.
استاندار کردستان تصریح کرد: روابط عمومی ها باید باتوجه به توان و رسالتی که دارند باید اهل جذب و گشایش باشند.
زارعی کوشا در ادامه به طرح توزیع عادلانه یارانه ها در کشور پرداخت و گفت: انجام این طرح که سود آن به نفع مردم است از دهه 70 تکلیف همه دولت ها بوده است.
استاندار کردستان گفت: روابط عمومی ها موظف هستند نسبت به جامعه هدف اخبار درست را اطلاع رسانی کنند و از نشر اخبار کذب خودداری کنند.
زارعی کوشا در ادامه اضافه کرد: دولت همه آنچه که برای حمایت از تولید است را پیش‌بینی کرده است و قطعا نباید مردم نسبت به کمبودی نگران باشند.
استاندار کردستان در پایان یادآور شد: خبرهای بسیار خوبی در راستای توسعه استان در سفر قریب الوقوعی که هیات دولت به استان خواهد داشت داریم.

روابط عمومی ها اخبار را به موقع و درست اطلاع رسانی کنند