برای اصلاح هرم جمعیتی موجود تا سال 1430 فرصت داریم

خبرگزاری ایسنا

دکتر نظری در نشست جمعیت و ناباروری که به همت جهاددانشگاهی استان برگزار شد، با بیان اینکه در حال حاضر رشد سالمندی در کشور بویژه در برخی استانها سرعت گرفته است و روند سالمندی در این استان ها جدی تر است، افزود: در حال حاضر ما جزو استان های پیر کشور هستیم و رتبه پنجم سالمندی را در کشور کسب کرده ایم.

وی گفت: باید شرایط و بستری را ایجاد کرد که بتوان به این سالمندان خدمات داد، این افراد جزو گروه فعال و پویای جامعه نیستند و میزان هزینه ای که باید برای آنها صرف شود بیشتر است پس باید نیروی جوان و پویای کشور را افزایش داد.

وی با بیان اینکه مهمترین سرمایه یک کشور از حیث امنیتی، سیاسی و اقتصادی نیروی انسانی است و شکی نیست، اظهار کرد: در شرایط بحرانی جمعیتی قرار داریم و هرکسی باید هر کاری می تواند انجام دهد تا از این شرابط به خوبی عبور کنیم.

وی افزود: برخی خانواده ها امکان اقتصادی افزایش فرزند را دارند ولی بدلایل مختلفی اینکار را انجام نمی دهند و دیدگاه خاصی در این حوزه دارند و از نظر فرهنگی پذیرش این مسئله را ندارند که برای تغییر این دیدگاه مسئولان و رسانه ها باید تلاش کنند.

نظری با تاکید بر اینکه نرخ باروری در حال کاهش است و این بسیار مسئله مهمی است، افزود: نرخ رشد جمعیت تحت تاثیر چهار فاکتور مرگ، موالید، مهاجرت به داخل و مهاجرت به خارج است.  

وی افزود: نرخ باروری نیز تعداد فرزندانی است که یک زن در سن باروری بدنیا می آورد. نرخ باروری کل در کشور 1.6 است و در شهرستان های زیرمجموعه علوم پزشکی اراک این نرخ با توجه به آمارهایی که داریم حدود 1.37 درصد است. این آمار نشان می دهد نشان می دهد که ما در این حوزه روند کاهشی داریم و باید هرچه سریعتر اقدام عاجل در زمینه بهبود این شرایط کرد.

نظری یکی از اقدامات مناسب در این حوزه را تصویب قانون تعالی خانواده و تعالی جمعیت عنوان کرد و افزود: این قانون در آبان 1400 از طرف ریاست جمهوری به همه سازمان ها و دستگاه ها ابلاغ شد و دتسگاه ها موظفند موارد قانونی مرتبط با خود را انجام دهند. البته باید نظارت کافی بر اجرای این قانون توسط سازمان ها انجام گیرد تا هدف مطلوب حاصل شود. این قانون بخش های مختلف و نیازهای موجود را به خوبی دیده و اگر به درستی اجرایی شود می توان به بهبود شرایط رشد جمعیت امیدوار بود.

وی با بیان اینکه یکی از مواردی که باید در این حوزه ترویج شود زایمان طبیعی است، گفت: زایمان طبیعی به افزایش تعداد دفعات بارداری کمک می کند در صورتی که در سزارین اینگونه نیست و افراد باید به زایمان طبیعی تشویق شوند.

وی اظهار کرد: 6 ماده قانونی در این قانون به مسئله زوجین نابارور می پردازد. در استان مرکزی شرایط درمان ناباروری بسیار تغییر کرده و مردم مجبور نیستند برای دریافت درمان به دیگر استان ها مراجعه کنند.

نظری با بیان اینکه گروه های مختلفی در این مواد قانونی دیده شده اند، افزود: معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی نیز در این عرصه وظایفی دارد که برای انجام آنها اقدام کرده و می کند.

وی اظهار کرد: زوجین باید کمتر در معرض عواملی که منجر به ناباروری می شود قرار بگیرند در این راستا یکی از اقدامات مراکز بهداشت آشنا کردن زوجین با این عوامل است بویژ] عواملی که خودشان می توانند در آنها تاثیرگذار باشند.

نظری افزود: شناسایی زوجین نابارور اقدام بعدی است که توسط مراکز بهداشت انجام می شود. آمارهایی که در مورد تک فرزندی و بی فرزندی وجود دارد تکان دهنده هستند و بر اساس آمار سال گذشته نرخ خانواده های تک فرزند و بی فرزند در شهرستان های تحت پوشش علوم پزشکی اراک به حدود 30 درصد می رسد که اگر این افراد اقدام به فرزندآوری می کردند تاثیر بسیاری بر بهبود شاخص نرخ باروری داشت.

وی مهمترین عامل موثر در فرزندآوری را ازدواج دانست و گفت: در کشور 13 میلیون جوان مجرد داریم و اگر شرایط برای این افراد فراهم شود که تشکیل خانواده بدهند و ازدواج مناسب، پایدار و آسان داشته باشند، همین یک اقدام کمک می کند که به نرخ جانشینی دست پیدا کنیم.

نظری با تاکید بر اینکه همه این اقدامات باید در کنار یکدیگر انجام شود تا در نهایت به تغییر مثبتی در رشد جمعیت دست پیدا کنیم، افزود: در راستای بررسی نرخ ناباروری در کشور در سال 98 یک پژوهش کشوری انجام شد و خوشه هایی در هر شهر مشخص و بررسی شدند. بر اساس این تحقیق نرخ ناباروری اولیه و ثانویه در کشور حدود 30 درصد و در سطح استان 20 درصد بود.

وی با بیان اینکه استان ما جزو استان هایی است که نرخ دباروری پایینی را شاهد است، افزود: اقدام برای کاهش و پیشگیری از سقط بخصوص سقط های عمدی برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت بسیار مهم است بویژه اینکه سقط جنین می تواند تبعات روحی و جسمی بسیاری برای مادر داشته باشد.

نظری با بیان اینکه بهیچوجه نباید داروهای سقط در دسترس باشد و در این راستا بازدید از داروخانه ها انجام می شود و فروش غیرقانونی این داروها تبعات قضایی برای فروشندگان دارد، گفت: متاسفانه فروش اینترنتی این داروها مشاهده می شود که پیگیری این مسئله توسط پلیس فتا انجام می شود و در حوزه بهداشتی، از جهت آموزش و بیان تبعات این اقدامات برای مادران، اقداماتی انجام می گیرد.

وی خوشایندسازی فرایند زایمان برای مادران را دیگر اقدامی عنوان کرد که در راستای ترویج فرزندآوری صورت می گیرد تا تجربه مادری را خوشایند کند.

  

برای اصلاح هرم جمعیتی موجود تا سال 1430 فرصت داریم