دستگاه ام.آر.آی پس از ۱۵سال در انبار گمرک سیرجان تعیین تکلیف می‌شود

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا این بازدید روز چهارشنبه با حضور دادستان سیرجان، معاون دادستان کرمان و برخی دیگر مسئولان بازرسی در ادامه سیاست های قوه قضاییه در کشور برای نظارت بر روند ترخیص و نگهداری اموال تملیکی انجام گرفت.

دادستان سیرجان در جریان این بازدید از جمله آسیب های موجود در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان و دیگر مناطقی که انبارهای منطقه ویژه و گمرک را در جوار تالارها و منطقه گردشگری دارند انتقاد کرد و آن را زمینه ساز خروج کالاهای قاچاق عنوان کرد.

محسن نیک ورز تاکید کرد: بایستی شرکت منطقه ویژه اقتصادی سیرجان به عنوان اولین و باسابقه ترین منطقه ویژه اقتصادی کشور با فوریت نسبت به اصلاح و ایجاد زیرساخت های مناسب نسبت به تفکیک منطقه‌ مسکونی و تالارهای پذیرایی از منطقه تولیدی و انبارها اقدام کند.

وی گفت: در این بازدید از انبارهای گمرک منطقه ویژه اقتصادی سیرجان بر تعیین تکلیف فوری کالاهای متروکه و رسوب شده تاکید و مقرر شد در یک مهلت مشخص گمرک و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با فوریت مکلف به طی تشریفات قانونی برای تعیین تکلیف کالاهای رسوب شده و متروکه اقدام شوند.

دستگاه ام.آر.آی پس از ۱۵سال در انبار گمرک سیرجان تعیین تکلیف می‌شود

نیک ورز عنوان کرد: متاسفانه در بازدید صورت گرفته اقلامی همچون یک دستگاه ام.آر.آی و بیش از سه هزار دستگاه تلویزیون که از حدود ١۵ سال پیشس در انبارهای این محل به صورت متروکه نگهداری می شدند رؤیت شد که با توجه به فناوری زمان تولید اینک کارآیی چندانی نحواهند داشت و این یک بی توجهی به امکانات مردم و بیت المال عمومی است.

حسین رییسی نژاد معاون دادستان کرمان نیز در این بازدید گفت: مقرر شد هرچه سریع تر مراجعی که باید نسبت به این اموال تعیین تکلیف کنند اقدام لازم داشته باشند.

شهرستان سیرجان در ۱۷۵ کیلومتری غرب مرکز استان کرمان قرار دارد.

دستگاه ام.آر.آی پس از ۱۵سال در انبار گمرک سیرجان تعیین تکلیف می‌شود