جدیت در برخورد با تخلف بازار/ گرانفروشی و درج نشدن قیمت در صدر تخلفات

خبرگزاری ایسنا

مهدی حسنی یکشنبه ۱۰ بهمن در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بازدیدهای قابل توجهی طی یک ماهه دی، از بنگاه‌های اقتصادی توسط بازرسان انجام شده است، گفت: در دی‌ماه امسال از ۸۲۷۱ واحد که ۷۳۳ واحد متخلف شناسایی و تحت عناوین گرانفروشی، درج نشدن قیمت، احتکار، عرضه خارج از شبکه و … با ارزش ریالی بیش از ۵۰ میلیارد ریال به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند. 

او با بیان اینکه عمده تخلفات مکشوفه درج نشدن قیمت با تعداد ۳۴۴ تخلف و گرانفروشی با ۱۷۵ تخلف بوده است، گفت: در دی ماه گذشته ۵۲۲ مورد گشت مشترک با ارگان‌های مختلف از جمله اداره‌کل تعزیرات حکومتی اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی برگزار و منجر به کشف ۱۶۷ مورد تخلف شده است.

حسنی گفت: در بخش مواد غذایی تعداد ۲۳۴۷ مورد بازرسی انجام شده که ۳۷۸ مورد تخلف کشف و با تشکیل برگ گزارش بازرسی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد.

او اظهار کرد: در بخش لوازم خانگی ۷۰ مورد بازرسی انجام شده که ۳۱ مورد تخلف ثبت شده است. در خصوص منسوجات، پوشاک و کیف و کفش نیز ۴۰۲ واحد بازرسی شده که ۱۲۲ تخلف ثبت و به اداره کل تعزیرات ارسال شده است. در بخش مصالح ساختمانی نیز از ۱۳۹ واحد بازرسی شده ۱۰ مورد تخلف ثبت و به تعزیرات ارسال گردیده است. در خصوص نانوائی‌ها ۱۰۱ مورد تخلف، میوه و صیفی‌جات ۱۰۸ موردتخلف، مواد پروتئینی ۲۶ مورد تخلف نیز کشف شده است. 

حسنی همچنین خاطرنشان کرد: در دی ماه امسال در بخش قاچاق ۷ صورت‌جلسه کشف کالای قاچاق به ارزش بیش از ۳ میلیارد ریال تنظیم و به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد. عمده کالاهای مکشوفه در زمینه آجیل و خشکبار کیف و کفش و پوشاک بوده است.

جدیت در برخورد با تخلف بازار/ گرانفروشی و درج نشدن قیمت در صدر تخلفات