جاسازی ماهرانه مواد مخدر در صنایع دستی صادراتی

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش خبرگزاری فارس، سید روح اله لطیفی اظهارداشت: کارکنان گمرک “دوغارون”  در استان خراسان رضوی، در هنگام کنترل مسافران ورودی به کشور ، ازکیسه حاوی برگه زردآلو یک کیلو و 960گرم هروئین فشرده شده که کاملا به شکل برگه های زردآلو درآورده بودند از یک تبعه افغانستانی کشف کردند و در موردی دیگر نیز پارچه ای به وزن چهارکیلو و 72گرم که آغشته به مواد مخدر بود نیز از دیگر فرد افغانستانی کشف و برای انجام مراحل قانونی تحویل مقامات ذیصلاح شد.

سخنگوی گمرک در خصوص کشفیات گمرک در بخش امانات پستی نیز گفت: کارکنان بخش امانات پستی گمرک توانستند از جعبه چوبی معرق کاری شده به مقصد انگلستان، یک کیلو و 55گرم شیره تریاک کشف کنند.

وی افزود: محموله پادری و روفرشی به وزن پنج کیلو و 115گرم که آغشته به هروئین بود نیز با دقت عملِ همکارانِ گمرک، در بخش امانات پستی فرودگاه حضرت امام (ره) به استرالیا نرسید.


جاسازی ماهرانه مواد مخدر در صنایع دستی صادراتی