دستور وزیر کار بر حل فوری مشکلات مراجعه‌کنندگان تامین اجتماعی

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش چهارشنبه شب ایرنا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، « حجت الله عبدالملکی» در این بازدید هماهنگ نشده با چند مراجعه‌کننده در شعبه مذکور گفت‌و گو و از نحوه برخورد کارمندان و نوع خدمات ارائه شده کسب اطلاع کرد. 

وی با کارکنان شعبه ۲۲ تامکین اجتماعی نیز گفت وگو کرد و از نزدیک و حضور در جریان مشکلات و مسائل آن‌ها قرار گرفت.

مشکلات ساختمان این شعبه به دلیل فرسودگی، رسیدگی به موارد مرتبط با قرارداد کارمندان، مشکلات زنان باردار، مستمری‌بگیران و…از جمله موضوعاتی بود که با وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در میان گذاشته شد.

دستور وزیر کار بر حل فوری مشکلات مراجعه‌کنندگان تامین اجتماعی