جزئیات نحوه اجرای طرح درج قیمت تولید کننده/ روند پیشرفت پویش خرید شفاف

خبرگزاری فارس :

 

محمد صادق مفتح در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره روند اجرای طرح درج قیمت تولید کننده بر روی کالا، گفت: وزارت صمت بستر مناسبی برای شنیده شدن دغدغه های فعالان اقتصادی و افکار عمومی در پروژه درج قیمت تولیدکننده فراهم آورده است، این پروژه هر روز پیشرفت بیشتری می کند و حمایت فعالان اقتصادی از پروژه روز به روز بیشتر می شود.

وی افزود:  پروژه بزرگ و زیربنایی و گسترده ای مانند پروژه تغییر مبنای قیمت گذاری روی کالاها از قیمت مصرف کننده به قیمت تولیدکننده مستلزم برنامه ریزی اولیه و‌ نگاه همه جانبه به مسایل مهم است.

*پیش بینی مسایل بازار و توزیع کنندگان در اجرای پروژه درج قیمت تولیدکننده

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی پیش بینی مسایل بازار و توزیع کنندگان را از دیگر محورهایی دانست که باید مورد توجه قرار بگیرد و افزود: این پروژه در بخش تئوری با محوریت موسسه مطالعات مورد تحلیل قرار گرفته است و در حوزه عمل با معاونت تخصصی موضوع مشورت و جلسات مختلف برگزار شده است.

*توجیه افکار عمومی و ذینفعان پروژه درج قیمت تولیدکننده

مفتح افزود:  در سطح اجرا نیز با ذینفعان پروژه اعم از افکار عمومی، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان جلسات برگزار شده و البته باید تداوم داشته باشد تا مسایل و دغدغه ها شنیده شود و بسترهای مختلف توجیه شوند.

مفتح اضافه کرد: باید نقدهای لازم برای پخته شدن پروژه و اجرای آن با دقت لازم انجام گیرد که البته تاکنون از تجربیات فعالان و بخش خصوصی استفاده شده است. 

وی افزود: وزارت صمت برای ادامه پروژه تردیدی ندارد و پروژه به صورت منظم و مستمر جلو می رود و هر چقدر جلوتر می رویم حمایت فعالان اقتصادی و بخش خصوصی( اعم از تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و اصناف)  بیشتر می شود.

 


جزئیات نحوه اجرای طرح درج قیمت تولید کننده/ روند پیشرفت پویش خرید شفاف