تشکیل قرارگاه رصد و پایش تولید محصولات گیاهی

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، « شاهپور علائی‌مقدم » در خصوص اهداف تشکیل این قرارگاه افزود: بررسی و نظارت بر فرایند تولید محصولات گیاهی (از زمان کاشت، داشت، برداشت تا مصرف ) و ارسال به بازارهای خارجی با رصد و پایش به موقع و منظم با برقراری ایستگاه‌های شبکه‌های مراقبت و پیش آگاهی، صدور دستورالعمل‌های اجرایی، نظارت بر تدارک و توزیع سموم و تجهیزات و فرآورده های کنترل بیولوژیک و غیرشیمیایی و فعال کردن و تجهیز پست‌های قرنطینه‌ای و نظارت مستمر بر بهداشت محصولات گیاهی صادراتی از اهداف تشکیل این قرارگاه است.

رییس سازمان حفظ نباتات کشور در خصوص الزامات محقق شدن اهداف این قرارگاه گفت: یکی از الزامات اجرایی شدن مصوبات این قرارگاه استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی در ستاد و استان‌ها است.

وی افزود: مقرر شد تا مدیران حفظ نباتات در استان‌ها با تشکیل جلسات قرارگاه به صورت منظم و مستمر به رصد و پایش محصولات گیاهی از مزرعه تا مصرف بپردازند.

علائی مقدم گفت: باید با برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از ظرفیت عوامل ذیربط و سایر نهادهای مرتبط؛ گام‌های اساسی درجهت تحقق این مسیر مهم در جامعه را برداریم.

https://criticalstrike.ir/31/01/2022/%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/