۲ هیات مصری امروز به غزه می‌روند

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری سما فلسطین، قرار است ظهر امروز دو هیات مصری از ایست بیت حانون و گذرگاه زمینی رفح وارد نوار غزه شوند.

هیاتی که از ایست بیت حانون وارد نوار غزه خواهد شد، شامل چهره‌های امنیتی است و هیات دیگر که از گذرگاه رفح وارد غزه خواهد شد، شامل مهندسین ناظر بر روند بازسازی غزه خواهد بود.  

۲ هیات مصری امروز به غزه می‌روند