واکسن سازی و خودکفایی در تولید دارو نتیجه ادغام آموزش پزشکی در نظام سلامت

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – عین اللهی گفت: ادغام آموزش در وزارت بهداشت در کشوری که در حافظه تاریخی مردمش مرگ نوزادان، کودکان و مادران و حضور پزشکان هندی و بنگلادشی بود، جهش در درمان بیماران و تولید دارو‌ها و واکسن‌ها را به دنبال داشت.

به گفته وزیر بهداشت واکسن برکت یکی از بهترین واکسن‌های تولید شده در جهان بوده است و از شرکت کنندگان در مطالعات کارآزمایی بالینی واکسن در کشور قدردانی خواهد شد.

با اعلام قانعی، عضو کمیته ملی واکسن اکنون ۶ نوع واکسن در ایران تولید می‌شوند و دیگر نیازی به واردات واکسن نداریم.

https://criticalstrike.ir/14/02/2022/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d9%81%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88-%d9%86%d8%aa%db%8c/