افزایش تعداد شهرهای قرمز کشور به ۳۳۷ شهرستان

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – با گسترش سویه اُمیکرون در کشور و از سوی دیگر کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز در کشور از ۲۴۷ به ۳۳۷ شهر افزایش یافت.

همچنان تاکید و توصیه بر این است که هموطنان در اسرع وقت نسبت به تکمیل واکسیناسیون خود و فرزندان شان و نیز تشدید رعایت پروتکل های بهداشتی اقدام کنند.

آخرین وضعیت رنگبندی شهرستانها:

قرمز: ۳۳۷ شهر
نارنجی: ۶۴ شهر
زرد: ۴۷ شهر
آبی: ۰

لیست شرهی پرخطر

لیست شهرهای بسیار پر خطر

لیست شهرهای نسبتا پر خطر

 

 

https://criticalstrike.ir/19/02/2022/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%db%b3%db%b3%db%b7-%d8%b4%d9%87/