ضرورت استفاده از ماسک تا یک هفته پس از بهبودی علائم کرونا

باشگاه خبرنگاران جوان :

ابراهیم قادری گفت: اگر افراد دچار علائم بیماری کرونا بوده یا مشکوک به ابتلا به کرونا هستند باید از رفتن به مهمانی ها جدا بپرهیزند و خودشان را قرنطینه کنند و حتی افرادی احساس کسالت کرده نیز تا بهبودی به مهمانی یا جاهای شلوغ نروند.

یک هفته پس از بهبودی و برطرف شدن علائم نیز در اماکن پر تردد و حتی مهمانی ها از ماسک استفاده کرده تا در صورت ناقل بودن احتمالی سبب چرخش ویروس کرونا و انتقال بیماری نشوند.

تا حد امکان مهمانی ها در فضاهای باز گرفته شود و برگزاری مهمانی در فضاهای سربسته باید با تعداد نفرات کم و با تهویه مناسب این مراسم ها برگزار شود.

او اعلام کرد که در ایام عید هنگام بازدید مردم از موزه ها، بازار و سایر اماکن شلوغ باید از ماسک استفاده کرده و فضاهای سربسته تیر از تهویه مناسبی برخوردار باشند. 

رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت متذکر شد که رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در جامعه به صورت نسبی انجام می شود و این موضوع باید ارتقا پیدا کند به صورتی که زدن ماسک به ویژه در اماکن شلوغ و فضاهای سربسته بهبود پیدا کند تا جلوی چرخش ویروس کرونا در جامعه گرفته شود.

 

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

https://criticalstrike.ir/23/03/2022/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%b3%da%a9-%d8%aa%d8%a7-%db%8c%da%a9-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8/