ضرورت اصلاح قانون نحوه استفاده از سلاح برای افزایش اقتدار پلیس

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، بابک نگاهداری در مورد شهادت ستوان یکم علی اکبر رنجبر گفت:«شهادت مظلومانه علی اکبر رنجبر‬⁩، یکی از فرزندان عزیز کشور در نیروی انتظامی، بار دیگر نیاز به اصلاح قانون نحوه استفاده از سلاح برای افزایش اقتدار پلیس در برخورد با اراذل و اوباش را گوشزد کرد. از همکارانم خواستم در اسرع وقت پیش نویس اصلاح این قانون را آماده کنند.»

به گزارش ایسنا، سرهنگ کاووس محمدی پنجشنبه(۱۴ بهمن) از شهادت ستوان یکم، علی اکبر رنجبر در درگیری با اراذل و اوباش خبر داد.

ضرورت اصلاح قانون نحوه استفاده از سلاح برای افزایش اقتدار پلیس