محبی نجم‌آبادی: واگذاری‌ها در اوج شفافیت و در اتاق شیشه‌ای انجام شود

خبرگزاری ایسنا

بهروز محبی نجم آبادی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: باید واگذاری ها به بخش خصوصی در اوج شفافیت و در اتاق شیشه ای انجام شود، چون در غیر این صورت شاهد تکرار اتفاقات ناگوار همچون هفت تپه و آلومینیوم المهدی هستیم که نباید اجازه تکرار این اتفاقات را داد.

این نماینده مجلس تأکید کرد: باید مناقصات و فروش شرکت ها و مکان ها، کارگاه ها و کارخانه های بزرگ در اتاق شیشه ای رخ دهد بدان معنا که در یک فضای رقابتی و به دور از رانت اطلاعاتی صورت گرفته و حساب های شرکت ها، درآمدها و مصارف آن ها هم شفاف باشد.

وی در پایان گفت: برای واگذاری باید همه امکان ورود و خرید را داشته باشند، در چنین شرایطی است که دیگر مشکلاتی در واگذاری ها رخ نمی دهد و همچنین با رفع اشکالات و شفاف سازی مفاسد به حداقل می رسد.

https://criticalstrike.ir/09/02/2022/%d9%85%d8%ad%d8%a8%db%8c-%d9%86%d8%ac%d9%85%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%ac-%d8%b4%d9%81%d8%a7/