جلسه همفکری سخنگوی دولت با اساتید دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا، سخنگوی دولت در این باره نوشت: دیروز توفیق حضور و همفکری در جمع اساتید مدیریت رسانه و هیات رئیسه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران را پیدا کردم.

بهادری جهرمی افزوده است:‌ پس از آشنایی بیشتر با ظرفیت‌ها و برنامه‌های دانشکده مدیریت به ویژه در حوزه‌های رسانه‌ای و ارتباطاتی، در جمع اساتید و اعضای هیات علمی این دانشکده ساعاتی را به همفکری و تبادل نظر در موضوع مهم مدیریت رسانه دولتی پرداختیم. نکات کلیدی و مهمی مطرح شد و انشاء‌الله از ظرفیت وتوان علمی، همفکری و ایده‌های جامعه دانشگاهی در تقویت حوزه رسانه و نحوه مواجهه دو سویه دولت و افکار عمومی بیشتر بهره خواهیم برد.

جلسه همفکری سخنگوی دولت با اساتید دانشکده مدیریت دانشگاه تهران