مخابره پیشرفت‌های ایران از ظرافت‌های روابط عمومی‌ها است

خبرگزاری مهر:

علی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیئت دولت به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر،با بیان اینکه بار اصلی «تبیین» بر دوش روابط عمومی‌ها است،گفت: دو ویژگی اشراف بر اقدامات سازمان متبوع و آشنایی با زبان و مخاطب رسانه جایگاه روابط عمومی‌ها را غیرقابل تفویض کرده است.

وی افزود: تبدیل کردن کارهای انجام شده به خبر و گزارش، کار ویژه روابط عمومی‌های همه سازمان‌ها است. اشتباه نیست اگر این گونه ادعا کنیم که بدون اهتمام به این کار ویژه به ظاهر شکلی، مهمترین امور و وظایف ماهیتی سازمان هم معطل و بدون اجرا باقی می‌ماند.

سخنگوی دولت اظهار داشت: فرض کنید یک نهاد با وظایف کوچک و بزرگ، هیچ گزارش کاری ارائه ندهد. اولین اتفاقی که رخ می‌دهد، پرسش افکار عمومی از چرایی وجود این نهاد است. سوال‌های بجایی از قبیل خروجی این نهاد چیست؟ به رغم تخصیص بودجه، اعتبارات، ساختمان و ساختار عریض و طویل، بود و نبود این سازمان چه تفاوتی دارد؟ اگر هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد، پس اصلاً چرا وجود دارد؟

بهادری جهرمی تصریح کرد: پس از طرح این پرسش‌ها، موجی دیگر از انتقادها روانه نهادِ بدون گزارش عملکرد می‌شود. هیچ تضمینی وجود ندارد که در مسیر، دست به‌دست شدن انتقادات که چه بسا شروعی منطقی داشته اند، اغراق‌ها و غلوها به میان نیاید. مدیریت این انتقادات، غلوها و هجمه‌ها، بخش عمدهای از توان و ظرفیت نهاد را به خود اختصاص می‌دهد.

وی ادامه داد: اشتغال به حواشی، مفسده‌ای است که کارکردها را دچار کژی می‌کند. حتی در بدبینانه ترین حالت، یعنی حالتی که نهادی با کمترین بازدهی به کار خود ادامه می داده است، اشتغال به حواشی همین کمترین بازدهی را هم از نهاد باز می‌ستاند. در خوشبینانه ترین حالت، یعنی فرضی که یک ارگان با بازدهی قابل قبولی مشغول کار بوده است، ابتلاء شدن به حواشی از بازدهی پیشین می کاهد.

دبیر هیئت دولت تاکید کرد: همه این نتایجِ فشل کننده، با اطلاع‌رسانی به موقع و بازگویی واقعیت‌ها، حذف شدنی است. این فقط بخشی از کارکرد بسیار مهم روابط عمومی‌ها در همه سازمان‌ها است؛ کارکردی که شتاب دهنده و تسهیل‌گر اقدامات اصلی یک نهاد است.

بهادری جهرمی با اشاره به این موضوع که برقراری شفافیت، اقناع افکار عمومی، رساندن مطالبات مردمی به نهاد متبوع و تشریح ضعف‌هایی که در بیرون سازمان جلوه گر می‌شود برای مسئولان، تنها از عهده روابط عمومی‌ها بر می‌آید یا لااقل بار اصلی تحقق آن بر دوش روابط عمومی‌ها است، گفت: این طیف گسترده از وظایف و مسئولیت‌ها شاید در گذشته کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت، اما اکنون دیگر قابل اغماض و دست کم گرفتن نیست.

وی گفت: روابط عمومی‌ها یک کارکرد مهم و کمتر پرداخته شده دیگر هم دارند و آن بالا بردن انگیزه مدیران و کارمندان است.

سخنگوی دولت اضافه کرد: شفافیت بر بستر ارتباطات شکل می‌گیرد. واگویی مستمر و صادقانه اقدامات، ضمن اینکه شفافیت درون سازمانی را ارتقا می بخشد، باعث تهییج صریح و ضمنی کارکنان در جهت کسب بیشتر رضایت مردمی هم می‌شود. از آن طرف، گزارش نارضایتی‌های عمومی هم باعث توجه بیشتر به عملکردها و بازبینی شیوه‌های در دست اجرا می‌شود. همه اینها یعنی نهادِ برخوردار از یک روابط عمومی پویا دچار خمودگی و درجا زدن نمی‌شود.

بهادری جهرمی با بیان اینکه خواسته یا ناخواسته، اثرات کار روابط عمومی‌ها، فراتر از مرزهای ایران هم قابل پیگیری است،تاکید کرد: کم نیستند اخباری که از روابط عمومی یک نهاد رسانه‌ای شده و تا مدت‌ها بازتابی جهانی داشته است.

وی گفت: تبیین دستاوردهای ایران اسلامی، در دو حیطه قابل اجرا است؛ هم داخلی و هم بین‌المللی. چه بسا جنبه بین‌المللی تبیین دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران پراهمیت‌تر هم باشد. درست است که سرمایه گذاری هنگفت دولت‌های متخاصم در رسانه و به خط کردن بنگاه‌های سخن پراکنی، باعث شده که روایت‌های جعلی زیادی ساخته شده و نشر داده شود، اما هنر و ظرافت خاص دست اندرکاران روابط عمومی در ایران است که می‌تواند مقابل این هجمه‌های بی سابقه تولید محتوا کرده و بر بستر رسانه روایت صادقی را از پیشرفت‌های ایران اسلامی مخابره کند.

سخنگوی دولت در پایان تصریح کرد: روابط عمومی‌ها کارهای بزرگی کرده اند، کارهای بزرگ‌تری هم پیش رو دارند. روز ارتباطات و روابط عمومی فرصتی است برای باز توجه به اهمیت کار روابط عمومی‌ها، بازگویی بخشی از زحمات و مشکلاتشان و عرض خدا قوت به همه فعالان در این عرصه.

https://criticalstrike.ir/17/05/2022/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%87%d8%a7/