برای رسیدن به توافق سه کشور اروپایی و آمریکا فوری همانند ایران عمل کنند

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز شنبه ایرنا از اداره کل اطلاع‌رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، سعید خطیب زاده در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ گفته است ایران متعهد به پایان‌ موفق گفت وگوهای وین است ما همه تصمیماتی که باید می گرفتیم، اتخاذ کرده ایم و جدیت خودمان را به طور کامل نشان داده ایم.

خطیب زاده تصریح کرد: برای اینکه به توافق نهایی برسیم، اکنون بستگی کامل به سه کشور اروپایی و آمریکا دارد تا فوری همانند ما عمل کنند.

https://criticalstrike.ir/19/02/2022/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b3%d9%87-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d9%85/