شورای نگهبان به طرح حمایت از مالکیت صنعتی ایراد گرفت

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف در حساب کاربری خود در توئیتر، نوشت: «طرح حمایت از مالکیت صنعتی» در هفت جلسه شورای نگهبان بررسی شد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این مطلب آورده است: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، در برخی مواد این طرح ابهام وجود داشت و در برخی موارد نیز مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد. نظر شورا امروز جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد.

https://criticalstrike.ir/20/02/2022/%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9/