کمیسیون تلفیق با افزایش سن بازنشستگی موافقت نکرد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ روز شنبه درباره آخرین تحولات بودجه ۱۴۰۱ به خبرنگاران گفت: در جلسه کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش سن بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی به میزان دو سال موافقت نشد.

 وی اضافه کرد: همچنین محاسبه حقوق بازنشستگان در تمام صندوق‌های بازنشستگی لشکری، کشوری و سازمان تامین اجتماعی بر اساس حقوق سه سال آخر به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نرسید.

ادامه دارد..

کمیسیون تلفیق با افزایش سن بازنشستگی موافقت نکرد