این بیماران در معرض افسردگی هستند

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از دیلی‌گاردین، براساس یک مطالعه جدید، شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان روده شایعه است.

یک تیم تحقیقاتی به رهبری دانشگاه ساوتهمپتون، ۸۷۲ بیمار بزرگسال مبتلا به سرطان کولورکتال غیر متاستاتیک را قبل از جراحی مورد پژوهش قرار دادند و در فواصل زمانی منظم تا ۶۰ ماه پس از جراحی، بررسی‌های بعدی را انجام دادند.

تجزیه و تحلیل بیشتر یافته ها نشان داد، افراد مبتلا به سرطان روده که سطح حمایت اجتماعی آنها کاهش یافته است، تقریباً ۲.۵ برابر بیشتر در معرض افسردگی قرار دارند.

 لین کالمن، دانشیار پرستاری در دانشگاه ساوتهمپتون و نویسنده اصلی این مقاله گفت: «افسردگی در افراد مبتلا به سرطان کولورکتال یک مشکل بالینی مهم است. مطالعه ما نشان می‌دهد که سطح افسردگی در طول زمان از جمعیت عمومی فراتر می رود. تحقیقات همچنین به ما کمک کرده تا نقاط زمانی مهمی را شناسایی کنیم تا بواسطه برخی از بیماران  که در معرض خطر بالای افسردگی هستند راهبردهایی برای شناسایی و ارجاع برای حمایت مناسب ارائه شود.

این یافته‌ها در «Colorectal Disease Journal» منتشر شده است.


https://dailybulletin.ir/07/12/2021/%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af/