اعطای بورسیه کوتاه مدت مشترک به دانشمندان جوان

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، کمیته دائمی همکاری‌های علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی (کامستک) و بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) توافق نامه‌ای با محوریت پرورش نسل جوان و ظرفیت سازی آنها در تولید علم، فناوری و نوآوری در راستای ارزش‌ها و نیازهای جامعه اسلامی را امضا کردند.

بر اساس این قرارداد، بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) و کامستک با همکاری موسسات علمی و تحقیقاتی و مراکز تحقیقاتی شرکت‌های معتبر کشورهای اسلامی، برنامه‌ای را برای حمایت از بورس دانشمندان جوان اجرا خواهند کرد.

 به نقل از ستاد ارتباطات و ترویج بنیاد مصطفی(ص)، تبادل یافته‌های علمی و تحقیقاتی جدید از طریق شبکه‌سازی، ساده‌سازی و تقویت روابط بین‌المللی برای کمک به توسعه علم و فناوری در جهان اسلام، تعمیق و نهادینه‌ سازی ارتباطات، همکاری‌های علمی و تبادل دانش بین‌المللی بین محققان جهان اسلام و مراکز معتبر علمی و فناوری و مراکز تحقیقاتی شرکت‌های معتبر، توسعه دستاوردهای علمی، ارتقای کیفیت مطالعات محققان و گسترش مرز دانش از اهداف اصلی این توافق نامه است.

این برنامه در نظر دارد از دانش پژوهان جوان واجد شرایط و فناوران زیر ۴۵ سال که دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند و اعضای هیات علمی متقاضی بورسیه‌های کوتاه مدت (۶ تا ۱۲ ماه) حمایت کند. حداقل ۵۰ درصد از کل بورسیه‌ها به دانش پژوهان جوان کشورهای کمتر توسعه یافته عضو سازمان همکاری اسلامی و ۵۰ درصد به دانش پژوهان زن جوان اعطا می‌شود.

https://criticalstrike.ir/20/02/2022/%d8%a7%d8%b9%d8%b7%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%85%d9%86/