انتصاب مدیر جدید شبکه آی‌فیلم تلویزیون

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا از روابط‌عمومی معاونت برون‌مرزی صداوسیما، در حکم  احمد نوروزی معاون برون‌مرزی خطاب به  مرتضی شمسی آمده است: انتظار می‌رود در مسئولیت جدید، ضمن توجه به سرفصل‌های اساسی برنامه تحول رسانه ملی، تمرکز هرچه بیشتر بر محتوای ارائه ‌شده از آنتن شبکه را وجهه نظر قرار دهید و آرایش متناسب جدول‌پخش در کانال‌های چهارگانه، بهبود کیفی و کمی برنامه‌های تولیدی، ارتقای گرافیک و عناصر بصری و بسط زمینه‌های ارتباط فرهنگی بیشتر با مخاطبان را به ‌منظور ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی، معرفی فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی، گسترش زبان و ادبیات غنی و پرارج فارسی و معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حوزه آثار نمایشی ایرانی پیگیری کنید.

مهدی مجتهد پیش از این عهده‌دار مدیریت شبکه آی‌فیلم بود. 

https://criticalstrike.ir/17/05/2022/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a2%db%8c%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88/