برای تبیین الگوی امامت باید از غدیر شروع کنیم

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد میرزا محمدی در دیدار با حجت الاسلام رضا غلامی قائم مقام بنیاد هدایت، با بیان اینکه ما در مفهوم امامت با سایر فرق اختلاف ماهوی داریم گفت: مدل امامت در تعریف، مختصات، ماهیت و لوازمات امامت با دیگر مدل‌ها متفاوت است. حکمرانی را اهل سنت هم دارند اما نقطه آغاز این است که امامت چیست.

وی اظهار کرد: اگر این مدل فقط ناظر بر حکمرانی جامعه و ارتباط با سرشاخه حکمرانی که ولایت فقیه است باشد. حلقات مفقوده ای اینجا خواهیم داشت. ما اگر ماهیت امامت را نشناسیم ولی فقیه را هم به طریق اولی نمی‌شناسیم. وجه مشروعیت ولی فقیه را از بالا به پایین ترسیم می‌کنیم.

وی افزود: ما معتقدیم دو مدل حکمرانی وجود دارد و مدل سومی وجود ندارد. یکی مدلی است که در سقیفه پیاده شد. همه مدل‌هایی که در شرق و غرب پیاده شده است همین مدل است و تنها اسم آن عوض شده است و رسم آن امارت بنی امیه است و مدل دوم مدل غدیر است.

حجت الاسلام میرزامحمدی خاطرنشان کرد: در مدل حکمرانی غدیر هرآنچه در سیاست، تعلیم و تربیت، در اقتصاد و سیاست و نظامات حکومتی می‌بینیم برگرفته از این نکته است که «الامامة هی الهدایة». تمام غایت و چشم انداز ما اینجا است. و برای تبیین الگوی امامت باید از غدیر شروع کنیم.

عنوان کرد: ما هنوز هندسه غدیر را نمی‌دانیم و هنوز امامت الهیه را در هندسه آفرینش فهم نکرده ایم. دایره حکمرانی خلیفة الهی امام زمین است اما نه اینکه فقط جامعه هدف آن انسان‌ها باشد. بلکه جامعه هدف او کل نظام آفرینش است. از این مدل امامت شاخه به شاخه تنزل می‌کنیم و به مدل ولایت فقیه و حکمرانی جامعه اسلامی می رسیم.

وی یادآور شد: اگر هدف الگوی امامت را خدمات اجتماعی بگیریم با آفت‌هایی مواجه خواهیم بود. بنابراین قبل از اینکه مردم قیام به قسط کنند و عدالت اجتماعی محقق شود مردم باید به تربیت امام محور برسند و این تربیت فقط در مدل غدیر محقق می‌شود. در حال حاضر همه فرق اسلامی حتی لائیک‌ها و یهودی‌ها ان جی اوهای خدمت به خلق دارند و خیلی سازماندهی قوی‌تری نسبت به ما دارند. اگر کار به همین خدمات اجتماعی ختم شود تفاوت ما با این گروه‌ها و فرق دیگر در چیست؟ امتیاز ما نسبت به سایر ادیان چیه خواهد بود؟

حجت الاسلام میرزامحمدی با بیان این نکته که برخی از سیاسیون در دوره‌ای ولایت فقیه را دیکتاتور معرفی کردند گفت: دلیل این امر این بود که این افراد امامت را نفهمیده اند. اگر کسی مدل امامت را نفهمد مدل حکمرانی امامت را هم نمی فهمد.

https://criticalstrike.ir/17/05/2022/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%ba%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d9%88/