پرداخت مرحله دوم مطالبات ناشران نمایشگاه مجازی کتاب تهران

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا از روابط‌ عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، مرحله دوم مطالبات ناشران شرکت کننده در دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران براساس بسته‌هایی که به خریداران تحویل داده شده بود، به شماره حساب اعلامی ناشر در زمان ثبت نام واریز شد.

مرحله اول مطالبات ناشران ۹ روز پس از پایان دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران پرداخت شد و اکنون با توجه به تلاش‌های متراکم صورت گرفته در معاونت اداری مالی و سایر بخش‌های ستاد نمایشگاه، مرحله دوم پرداخت‌ها نیز تنها ۱۶ روز بعد از پایان نمایشگاه صورت گرفت.

بخش پایانی تسویه حساب با ناشران حاضر در این نمایشگاه نیز پس از رسیدن آخرین مرسولات خریداری شده در دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به دست مخاطبان، انجام می‌شود.

دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از سوم تا یازدهم بهمن ماه سال جاری برگزار شد و ناشران تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه (یازدهم بهمن‌ماه ۱۴۰۰) یک میلیون و ۳۳۱ هزار و ۵۳۰ نسخه کتاب به ارزش ۸۵۲ میلیارد و ۴۳ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۶۰۷ ریال فروختند.

در این نمایشگاه جوانان بیشترین خرید را انجام دادند و ۱۰۳ هزار و ۹۹ نفر از مردان و ۷۷ هزار ۶۹۰ نفر از بانوان نیز اقدام به خرید کتاب کردند.

در دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از گروه موضوعی کودک و نوجوان بیشترین استقبال به عمل آمد و پس از آن به ترتیب کتاب‌ها در گروه موضوعی ادبیات، علوم اجتماعی، دین و تاریخ جغرافیا بیشترین میزان فروش را داشتند. 

پرداخت مرحله دوم مطالبات ناشران نمایشگاه مجازی کتاب تهران