هوای ۸ شهر ناسالم است

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا از سامانه شبکه ملی پایش کیفی هوای محیط و صوت سازمان حفاظت محیط‌زیست، هوای شهرهای اراک و کرج نیز با شاخص های ۱۵۱ و ۱۵۲ در شرایط ناسالم برای تمام گروه ها قرار دارد.  

همچنین هوای شهرهای شهرکرد با شاخص ۵۶،  ارومیه ۵۷،  بیرجند ۶۲،  یزد ۶۲، قم ۶۶،  کرمان ۶۶،  زاهدان ۷۴،   سمنان ۷۴،  سنندج ۷۶،  شیراز ۷۶،  تبریز ۸۱،  بوشهر ۸۸،  مشهد ۸۹،  کرمانشاه ۹۱،  زنجان ۹۳ و خرم آباد ۹۸ قابل قبول است.

هوای ۸ شهر ناسالم است