پیش‌نویس” قانون حفاظت از تنوع‌زیستی” تهیه می‌شود

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سازمان حفاظت محیط زیست، حسن اکبری در نشست با نمایندگان تشکل های محیط زیستی و مدیران این معاونت با اشاره به ضرورت مشارکت های مردمی در حفاظت و مدیریت مناطق و تعمیم تجارب موفق به خصوص در تعامل با شکارچیان سراسر تاکید کرد و افزود: توجه به زیرساخت های قانونی مشارکت، ساختار و ظرفیت سازمان حفاظت محیط زیست برای تعامل و همکاری با تشکل های محیط زیستی ضروری است.

وی با اشاره به تدوین و اجرای برنامه های میان مدت و بلند مدت برای حفاظت از مناطق و تنوع زیستی، اظهار داشت: استفاده از ظرفیت های تشکل ها در حفاظت محیط زیست جزو برنامه های اساسی این معاونت است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیست سازمان حفاظت محیط زیست به تلاش های این معاونت برای حل ارتباطات بین المللی، ورود جدی و متفاوت به ارزیابی پروژه های توسعه ای، رفع برخی معضلات محیط زیست از جمله شکار پرندگان در فریدونکنار، تشکیل کمیته ها، کارگروه ها و افزایش مشارکت های مردمی با هدف گسترش حفاظت از عرصه های محیط زیست، توسعه قرق های اختصاصی، افزایش مناطق حفاظت شده، برگشت منافع اقتصادی پروژه های حفاظتی به اعضای جوامع محلی و استفاده از ظرفیت های تشکل ها و کارشناسان، شفاف سازی فرایند تدوین برنامه ها و پروژه ها، مدیریت گونه های مهاجم و بیماری های حیات وحش اشاره کرد.

در ادامه سید ابوالقاسم موسوی مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی و مسوولیت اجتماعی در این نشست با تاکید بر اهمیت تشکل های محیط زیستی به عنوان تسهیل گران خبره در مدیریت امور محیط زیستی کشور گفت: باید با تعامل، مشورت و برنامه ریزی مناسب فعالیت آنها را تسهیل کرد. 

موسوی تاکید کرد: به منظور اجرایی شدن پیشنهادات مطرح شده در این جلسه چند اولویت اساسی در چارچوب کارگروه های تخصصی با همکاری دفاتر تخصصی معاونت محیط زیست طبیعی، مشارکت های مردمی و مسئوولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست و با حضور نمایندگان تشکل ها پیگیری می شود.

لزوم اصلاح قوانین چالش برانگیز

همچنین رضا اقتدار، مدیر کل دفتر امور مناطق و زیستگاه ها سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: اصلاح قوانین مرتبط با پروژه های توسعه که حفاظت و مدیریت مناطق را دچار چالش می کند، ضروری دانست.

لزوم تبیین ماهیت و مفهوم مشارکت و اتخاذ رویکرد نوین

در ادامه محمد الموتی، دبیر شورای هماهنگی تشکل های مردم نهاد ضمن تشکر از برگزاری این نشست، ضرورت تعامل با واحدهای تخصصی را یادآور شد و گفت: با توجه به این که بیشترین آسیب موجود در محیط زیست ایران در بخش محیط طبیعی است، تبیین ماهیت و مفهوم مشارکت و اتخاذ رویکرد نوین برای این موضوع، همچنین تعیین سازوکارهای مشارکتی و همکاری تشکل ها با سازمان های مردم نهاد یک ضرورت است.

طرح دغدغه های تشکل ها

در این نشست مدیران و اعضای تشکل های محیط زیستی که به نمایندگی از تشکل ها حضور داشتند، بر لزوم تعمیم تجارب موفق حفاظت مشارکتی و قرق های اختصاصی در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، تبیین مفهومی مشارکت و تفاوت حفاظت مشارکتی با مدیریت مشارکتی، طراحی و تصویب ساز و کارها و قوانین لازم، تدوین دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و گام های عملیاتی برای گسترش مدیریت مشارکتی در برنامه های حفاظتی اکوسیستم ها، توجه به بهره برداری پایدار از منابع توسط جوامع محلی، آموزش شکارچیان و مدیریت درست باغ وحش ها و مقابله با مافیای حیات وحش، تاکید کردند. 

همچنین برای همکاری در اجرای برنامه های آموزشی و مشارکتی اعلام آمادگی و بر لزوم توجه به اثرات پروژه های توسعه به جوامع محلی و تاکید بر تدوین برنامه های مشارکتی برای نقش جوامع محلی در تمامی فرایندهای مربوط به تدوین، تصویب و اجرای طرح های توسعه، ضرورت برنامه ریزی برای استفاده مطلوب از ظرفیت تشکل ها، بهره گیری از سمن ها برای ایفای تعهدات بین المللی سازمان، توجه به دانش بومی برای استفاده در برنامه های حفاظتی، ضرورت برنامه ریزی برای مشارکت فعال در اجلاس های بین المللی محیط زیست و تسهیل حضور سمن ها در این اجلاس، پیگیری برگشت مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست و حضور فعالانه در اجلاس بین المللی تنوع زیستی تاکید کردند. 

از دیگر موارد مورد توجه و تاکید تشکل ها می توان به لزوم شفاف سازی تمامی روندهای مشارکتی، ضرورت برگزاری نشست های مشورتی با مدیران و کارشناسان سازمان برای تبادل اطلاعات و دریافت راهکارهای اجرایی از تشکل ها، استفاده مطلوب از ظرفیت های دیدبانی و مطالبه گری تشکل ها، تسهیل فعالیت تشکل ها از طریق بستر سازی قانونی و رفع موانع، ضرورت تغییر رویکرد دولت به حوزه محیط زیست و فعالیت تشکل ها، ضرورت ایجاد ارتباط فعالانه با نهادهای فرابخشی و ارگان های حاکمیتی، برنامه ریزی برای اجرای ماده ۲۹ قانون احکام دائمی کشور، ضرورت توجه مناسب به آموزش برای گسترش مشارکت مردم، طراحی ساز و کارهای حضور و مشارکت تشکل ها و جوامع محلی در طراحی و اجرای پروژه های توسعه، اشاره کرد. 

نمایندگان تشکل ها خاطرنشان کردند که اصلاح فرایند تدوین بخش مشارکت در طرح های مدیریت مناطق توسط مهندسین مشاور و تدوین دستورالعمل مناسب برای آن، تعامل و همکاری مطلوب با سازمان جنگل ها و مراتع برای اجرای درست برنامه های حفاظت مشارکتی، تقویت سازو کارهای نظارتی سازمان، عضویت تشکل ها در شوراها و کمیته های استانی و ملی به خصوص شورای برنامه ریزی استان، استفاده از تسهیلگران حرفه ای و نخبگان دانشگاهی و طراحی سازوکارهای تامین مالی پایدار برای طرح های حفاظت مشارکتی، باید در دستور کار قرار گیرد. 

پیش‌نویس” قانون حفاظت از تنوع‌زیستی” تهیه می‌شود