قهرمانی عنوان‌داران جهان و المپیک در رقابت‌های کشتی فرنگی روسیه

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی روسیه در شهر سوزدال برگزار شد و نفرات برتر برای حضور در رقابت‌های اروپایی و جهانی ۲۰۲۲ مشخص شدند.

در پایان این رقابت‌ها، چهره‌های شاخصی همچون سرگئی املین دارنده مدال‌های برنز المپیک و طلا و نقره جهان، ابویزید مانتسیگوف، دارنده مدال طلای جهان و رومن ولاسوف دارنده ۲ طلای المپیک و ۳ طلای جهان، به ترتیب در وزن‌های ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم به عنوان قهرمانی رسیدند.

اسامی نفرات برتر این مسابقات به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: ۱- دووجان توشیف ۲- ویکتور ودرینکوف ۳- ماولود ریزمانوف و آمایاک اوسیپوف
۶۰ کیلوگرم: ۱- سرگئی املین ۲- انور اله یاروف ۳- امین سفرشایف و گئورگی تیبیلوف
۶۳ کیلوگرم: ۱- ابراگیم لابازانوف ۲- جامبولات لوکایف ۳- ساید خوشین باکایف و گاوریل آنژیگانوف
۶۷ کیلوگرم: ۱- آدام گوژایف ۲- نظیر عبداله یف ۳- اسلان ویسایتوف و میاخدی یاخیف
۷۲ کیلوگرم: ۱- محمد یاربیلوف ۲- آدام کوراک ۳- ناریک اوگانیان و مالری ژلداشیف
۷۷ کیلوگرم: ۱- ابوزید مانتسیگوف ۲- آدلت تیولیوبایف ۳- روسلان ایساکوف و احمد کایتسوکوف
۸۲ کیلوگرم: ۱- رومن ولاسوف ۲- الکساندر چهرکین ۳- رافائل یونوسوف و آیوس گونیبوف
۸۷ کیلوگرم: ۱- میلاد علیرضایف ۲- السکاندر کوماروف ۳- واگ مارگاریان و سوسروکو کودزوکوف
۹۷ کیلوگرم: ۱-  آرتور سرگسیان ۲- الکساندر گولووین ۳- نیکیتا ملنیکوف و داوید محمودیان
۱۳۰ کیلوگرم: ۱- کوربان نجم الدین اف ۲- ویتالی شور ۳- نیکچو لابازانوف و شامیل موسایف

در این مسابقات برخی چهره‌های شاخص از جمله موسی اولویف قهرمان المپیک، سرگئی سیمینوف و استپان ماریانیان حضور نداشتند.

قهرمانی عنوان‌داران جهان و المپیک در رقابت‌های کشتی فرنگی روسیه