فدراسیون فوتبال، مدیرعامل نساجی را جریمه و محروم کرد

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، فدراسیون فوتبال، مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران را یک جلسه از همراهی تیمش محروم و ۲۰ میلیون تومان جریمه کرد. این رای به دلیل این صادر شد که ایزد سیف‌الله‌پور مدعی بود بابت استفاده استقلال از دو بازیکن خارجی‌اش برابر نساجی به ناظر بازی شکایت کرده اما فدراسیون به شکایتش ترتیب اثر نمی‌دهد در حالی که فدراسیون فوتبال تاکید داشت هیچ شکایتی در این مورد به دست فدراسیون نرسیده است.

در رای صادر شده از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آمده است: “رای کمیته انضباطی در خصوص اظهارات خلاف واقع آقای سیف الله پور مدیر عامل باشگاه نساجی مازندران با رسانه ها به قصد تشویش اذهان عمومی که در آن ایشان مدعی شده است پس از پایان بازی با استقلال تهران نسبت به دو بازیکن این باشگاه اعلام شکایت نموده و شکایت از این دو بازیکن را در قالب بازیکنان غیر مجاز به ناظر بازی ارائه نموده است که پس از تماس تلفنی با ناظر مسابقه ایشان به صراحت اعلام نموده که شکایتی از سوی آقای ایزد سیف الله پور مبنی بر استفاده باشگاه اســتقلال از دو بازیکن خارجی غیرمجاز دریافت ننموده است و با ملاحظه گزارش ناظر بازی جناب آقای خلیفه سلطان که در آن به شکایتی اشاره نشده است و  این گزارش در پرونده کلاسه ۱۳۰۷ مضبـوط می باشد، علی رغم فیلم مصاحبه ایشان و اصرار آقای سیف الله پور جهت مصاحبه با اهل رسانه مبنی بر شکایت از دو بازیکن مذکور، این کمیته اظهارات آقای سیف الله پور را نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تشخیص داده و وفق مواد ۷۱ با در نظر گرفتن ماده ۹۳ مقررات انضباطی و همچنین تجویز مواد ۵۰ و ۱۱۷ همین مقررات آقای ایزد سیف الله پور را به ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت از حضور در کلیه ورزشگاه‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی کشور طی یک دیدار خانگی برای نساجی مازندران محکوم نموده و باشگاه نساجی مازندران را نیز با توجـه بـه مسئولیت تضامنی ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می نماید.” این رأی قطعی است.”

فدراسیون فوتبال، مدیرعامل نساجی را جریمه و محروم کرد